Zac Efron

 Born:
 10/18/1987
 
Claim to Fame
 Actor
 
More Info
 https://en.wikipedia.org/wiki/Zac_Efron
 

Who Picked Zac Efron?